Stavební Dozory

Stavební dozor je pro investora zárukou, že celá stavba proběhne v souladu s projektovou dokumentací. Tuto službu u nás zajišťují zkušení odborníci s bohatou praxí. Hotová stavba díky tomu splňuje všechny požadavky klienta, norem i ostatních účastníků stavebního řízení. Dozor za vás navíc vyjedná stavební povolení, dohlédne na kvalitu realizace a stavbu dovede ke zdárnému kolaudačnímu řízení.

Co obnáší stavební dozor?

Stavební dozor má na starosti celou řadu stavebních procesů. Jeho hlavním cílem je, aby výsledná stavba či rekonstrukce proběhla v souladu se zákonnými normami a požadavky klienta. Mezi povinnosti pracovníka zajišťujícího stavební dozor proto patří:

 • kontrola stavebních prací,
 • kontroly, zda výstavba postupuje v souladu s projektem,
 • kontroly, zda je výstavba v souladu s příslušnými normami a požadavky dotčených orgánů,
 • kontrola dodržování cen stavebních prací,
 • kontroly dodržování časového plánu prací,
 • účast na převzetí stavby od dodavatele,
 • úspěšné vyřízení kolaudačního řízení
 • a další činnosti.

dum

Ušetřete si práci se stavebním povolením

Stavební dozor za vás může vyřešit také papírování kolem stavebního povolení. Náš odborník vyjedná celou stavbu se státními orgány i dalšími subjekty. Pokud nemáte čas na vyřizování stavebního povolení, stačí nám předat plnou moc – pracovník pověřený dozorem se postará o vyřízení veškerých náležitostí.

Nabízíme vám víc

Úkolem stavebního dozoru je také dohlížet na kvalitu prováděných prací. Kromě jiného se tedy zaměřuje na:

 • řešení problémů, které vzniknou v průběhu stavby,
 • přejímání jednotlivých etap výstavby i finální převzetí díla,
 • spolupráci s projektantem a architektem,
 • plynulost probíhajících prací,
 • dokumentaci průběhu celé výstavby.

Máte dotaz k dozoru staveb?

Chcete se dozvědět více informací o stavebním dozoru? Kontaktujte nás a vyžádejte si konzultaci nebo rovnou nezávaznou nabídku.