Dnes vám představíme další možnost konstrukce terasy nad terénem. 

Nedávno jsme se zde zabývali jednou z možností, jak vyřešit stavbu terasy nad terénem. Jednalo se o ocelovou konstrukci. Nejedná se samozřejmě o jediný možný způsob, někdy je ocelová konstrukce nevhodná a je potřeba provést jiné řešení.

Stavba konstrukce terasy pomocí betonových podpěr

Nejčastěji dochází k vyplnění prostoru pod budoucí terasou štěrkem až k domu. V případě dřevostavby by ale takovéto řešení nemuselo být vhodné kvůli vzlínání případné vlhkosti. Přesně takovéto obavy měl majitel novostavby dřevěného domu a proto jsme navrhli a realizovali řešení, kdy podkladová vrstva štěrku byla zhutněna pod ůroveň základové desky a na ní byly zabetonovány betonové podpěrné dílce. Ty se společně s obvodovou konstrukcí staly nosnými prvky budoucí terasy. Podívejte se na průběh výstavby i na hotové dílo, jednalo se o terasová prkna STYLE plus v odstínu PALISANDR a výsledná plocha měla rozměr 45 m2.


Zpět